Vid synlig skada av boken vid frakt sänds boken tillbaka till mig.
Michel Smidäng
Salagatan 7
745 34 Enköping